Početak rada sa osnovnim sredstvima

Uputstvo se odnosi na unos sredstava, nabavljenih pre početka rada u Minimax-u, koja se unose neposredno u modul Osnovna sredstva.

Iz menija izaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

- Ako modul još nije aktiviran, prikazaće se prozor za početak rada sa osnovnim sredstvima.

- Izaberemo da li se šifrant amortizacionih grupa prepisuje iz sistema ili iz šifranta izabrane (neke druge) organizacije.

Kliknemo Prepiši amortizacione grupe.

U Šifarnike će se dodati šifarnik amortizacionih grupa i šifarnik lokacija.

 

Osnovna sredstva predstavljaju evidenciju osnovnih sredstava i sitnog inventara sa obračunom amortizacije i inventarom.

 


U osnovnim sredstvima možemo:


  • Unositi osnovna sredstva.
  • Evidentirati promet osnovnih sredstava.
  • Izrađivati periodični i konačni obračun amortizacije.
  • Štampati ispise.

 

 

Nadogradnje osnovnih sredstava

Ispis osnovnih sredstava

Obračun amortizacije

Trajno uklanjanje


Unos osnovnih sredstava u registar osnovnih sredstava

1. Ručni unos otvaranja OS

Sredstvo je nabavljeno u toku prethodnih godina, unosimo početno stanje za takuću poslovnu godinu, u kojoj počinjemo sa knjiženjem u Minimax-u.
*napomena: u nalogu za knjiženje početnog stanja zavodimo osnovna sredstva knjigovodstveno. Kasnije se kroz modul OS pravi amortizacija koja se automatski knjiži.

2. Početni uvoz iz Excela (otvaranje)

Podatke o početnom stanju osnovnih sredstava možemo pripremiti u Excel datoteci i zatim ih uvesti u Minimax.
*napomena: u nalogu za knjiženje početnog stanja zavodimo osnovna sredstva knjigovodstveno. Kasnije se kroz modul OS pravi amortizacija koja se automatski knjiži.

3. Unos OS, nabavljenih u ovoj godini ali pre početka rada u Minimax

U Minimax-u počinjemo sa knjiženjem sredinom godine a sredstvo je nabavljeno pre početka rada u Minimax-u.
*napomena: Verovatno smo pri početku rada u Minimax-u stavili da počinjemo sa 01.01. tekuće godine da radimo, ali unos osnovnog sredstva ne treba da bude sa 01.01. nego sa nekim pravim datumom sa kojim je i naše početno stanje. Ovo je objašnjenje kako onda da unesemo osnovno sredtsvo. 

 

Napomena: Tekuće nabavke OS unosite isključivo preko primljenih računa 


U ovom tekstu