Podgrupe artikala

Možete kreirati i podgrupe artikala:

Odete na šifarnici > artikli > robne grupe > nov > dodeliti grupi šifru(neki broj)

 

Ako smo uneli šifru artikla 1 onda možemo kreirati podgrupu u toj grupi na dugme Nov:

 

Zatim u šifarnik > artikli > izaberete robnu grupu. Ako artikal pada u podgrupu onda nju izaberete i automatski je i u nadređenoj grupi.

 

U zalihama možete proveriti stanje po grupama i podgrupama:


U ovom tekstu