Izdate narudžbine > kopiranje u novu izdatu narudžbinu

Kroz Poslovanje > Izdate narudžbine, pored kopiranja u Prijem, omogućeno je kopiranje i u novu Izdatu narudžbinu:

U ovom tekstu