Prekid korišćenja Minimax programa

Ukoliko iz bilo kog razloga želite da prekinete korišćenje programa Minimax, molimo Vas da sa Administratorskog naloga samostalno napravite prekid na način koji je u nastavku dat:

1. Odaberemo Moj profil, pa deo sa podacima o pretplatniku:

 

2. sada desno odaberemo Prekinite ugovor o licenci

 

3. sada imamo 4 koraka do prekida:

Potvrdimo ako zaista ne želimo više koristiti Minimax.

Odaberemo sa padajuće liste razlog:

Unesemo sa kojim datumom više nemamo pristup Minimax-u. 

Na kraju idemo Napred i postupak je završen.

Dobićete mail potvrde.

Možete proveriti telefonom 021/6310064 ili mailom prodaja@minimax.rs da li je prekid evidentiran. 

U ovom tekstu