Ograničen unosa podataka na tekuću poslovnu godinu i godine pre

Ograničen je unos podataka u organizacijama na aktuelne poslovne godine (koje su u Godišnjim obradama), tj. na tekuću poslovnu godinu i godine pre nje.

Ukoliko u modulu Knjigovodstvo>Godišnje obrade je tekuća godina 2018-a ili starija, program pri unosu podataka za 2020-u nas upozori, da prvo moramo uraditi prenos u novu poslovnu godinu, sve do 2019-e. 

Zato je potrebno da na svim svojim organizacijama,  za koje unosite tekuće podatke poslovanja (2020-a), proverite podatak o tekućoj poslovnoj godini. Ako je poslovna godina 2018. ili starija potrebno je izvršiti prelaze u novu poslovnu godinu. To znači da je potrebno  u godišnjim obradama zaključiti sve prethodne godine do 2019. – 2020.  

Na organizacijama, na kojima ne unosite tekuće podatke, nije potrebno raditi prelazak u novu poslovnu godinu.

Zatvaranje poslovne godine se radi kroz Knjigovodstvo>Godišnje obrade:

Detaljnije o Godišnjim obradama za korisnike sa knjigovodstvenom licencom možete pogledati Ovde.

Detaljnije o Godišnjim obradama za korisnike sa paketom poslovanje možete pogledati Ovde.U ovom tekstu