Podešavanje veličine PDF dokumenta na pregledu

Na pregledu štampe u programu, pri otvaranju pregleda PDF dokumenta sada imamo mogućnost izbora veličine PDF-a na ekranu.


U ovom tekstu