Blagajna - kako početi?

Početak blagajne

Iz menija izaberemo Poslovanje Blagajna.

  1. Upišemo Šifra blagajne.
  2. Upišemo Naziv blagajne (podatak je obavezan).
  3. Upišemo Blagajnika: ime i prezime, koje se ispisuje na blagajničkim dokumentima. Ovaj podatak možemo naknadno da menjamo u Podešavanja > Organizacija (podatak je obavezan).
  4. Upišemo Novčana jedinica koja je za ovu blagajnu (moguće je imati više blagajni)
  5. Upišemo Konto domaće novčane jedinice (podatak je obavezan).
  6. Upišemo Konto strane novčane jedinice (podatak je obavezan).
  7. Izaberemo da li da se šifarnik priliva i odliva prepiše iz sistema ili iz šifarnika izabrane organizacije.
  8. Kliknemo Prepiši šifarnik priliva i odliva (ovo je najčešći odabir).
U ovom tekstu