Podešavanje štampe DLP

Podešavanje štampe za Druge lične prihode daje vam mogućnost uređenja izgleda platnog listića za ove obračune.

Možemo da napravimo više različitih vrsta štampe za platne liste DLP.

 

Putanja je: Podešavanja organizacije > Podešavanje štampe > odaberemo DLP - Obračunski list 

 

Opšta podešavanja

Odmah su nam ponuđena ova podešavanja i u okviru njih podešavanje za:

 • jezik - biramo jedan od ponuđenih jezika za DLP
 • naziv za izbor - možemo da menjamo, ovaj dokument nalazimo preko naziva
 • naziv dokumeta - ovaj podatak piše u zaglavlju pri štampi
 • boja slova - cela paleta boje je dostupna
 • predlaže se - ovim označavamo da li će baš ova štampa biti uvek predložena ako ih imamo više

 

Adresa

Opredeljujemo se da li adresa stoji levo ili desno na dokumentu


Dodatni opisi/klauzule

 • opis iznad teksta
 • opis ispod teksta

 

Potpis

Možemo da se predelimo da li je potpis:

 • tekst
 • slika
 • ne štampa se

 

Terminologija i prevod

Ovde imamo spisak svih reči i izraza koji su korišteni na ovom dokumentu i dobijamo mogućnost da iz preimenujemo po želji i potrebi našeg poslovanja. 

 

Ostala podešavanja

 • Štampa adrese Minimax


 

U ovom tekstu