Više referentnih dokumenata na e-fakturi

Unos referentnog dokumenta i datuma unosimo kao i do sada u zaglavlju računa :


Međutim, ukoliko imamo potrebu da na računu unesemo više od jednog referntnog dokumenta, to možemo uraditi kroz opciju <Ostali podaci>:

Potrebno je izabrati vrstu referentnog dokumenta, datum i osnov.

U ovom tekstu