Testiranje API prenosa >Izdat račun

U okviru naše tehničke dokumentacije za API servis , postoji mogućnost testiranja . Ukoliko želimo da preko API-ja prenosimo podatke npr. u modul Izdatih računa to možemo i da testiramo. 

1. Potrebno je da iz podševanje organizacije>Organizacija> u gornjem desnom uglu na ikonicu i >  dobijemo ID naše organizacije:

2. Kroz Poslovnje>Izdati računi>Nov unesemo račun sa popunjnim poljima koje bi trebalo da šaljemo preko API servisa i kliknemo na Sačuvaj:

Uzmemo ID broj ovog računa (u okviru Minimax-a, svaki zapis ima svoj jedinstveni ID):


3. Otvorimo tehničku dokumentaciju za API servis i koristimo za modul Izdati računi API IssuedInvoice

Prvo izaberemo metodu GetIssuedInvoice, kako bi za prethodno unetu fakturu u Minimax (tačka 2) dobili json strukturu sa podacima koje treba popuniti da bi dobili popunjena upravo ta polja. Kliknemo na TEST API:


Popunimo ID organizacije (koji smo dobili u tačci 1)

Popunimo ID izdatog računa (koji smo dobili u tačci 2)  i klinkemo na SEND


u odgovoru dobijamo json strukturu podataka koje treba popuniti da bi se dobio identičan dokument:


4. Ukoliko bismo ovaj odgovor u jsonu kopirali (uz izmenu prvog reda IssuedInvoiceID= null, jer se ID ne šalje> njega dodeljuje Minimax), u body za metodu  AddIssuedInvoice, uz unos ID organizacije:poslali bismo identičnu fakturu u Minimax:


U odgovoru je ID nove fakture u delu Location.

Kroz Poslovanje>Izdati rauni imamo u nacrtu dve fakture. Jednu smo ručno uneli a drugu identičnu smo poslali preko API servisa. Na toj fakturi kao Izvorni zapis stopji API  :


5. Sve fakture koje se šalju preko API servisa šalju se u Minimax kao nacrt. Preko API serisa ove fakture mogu da se metodom CustomActionIssuedInvoice :

Available actionName values:

  • issue                                                    >    Izdaju
  • issueCancellation                             > Otkažu prethodno izdate
  • generatepdf                                     > generiše pdf
  • copytocreditnote                             > kopira u knjižno odbrenje
  • issueAndGeneratepdf                   > Izda i generiše pdf

Primer Izdavanja/Potvrde izdatog računa :

Prilikom slanja IR dobili smo u odgovoru njegov ID =6776691. Idemo na  CustomActionIssuedInvoice > TEST API:

Unosimo ID organizacije, ID izdatog računa i naziv akcije koju želimo da izvedemo preko API servisa> SEND.

Ovom akcijom smo potvrdili izdat račun u Minimaxu:

U ovom tekstu