Kreiranje blagajne

Nakon aktivacije modula blagajne kroz Poslovanje > Blagajna program automatski otvori prvu blagajnu u šifarniku.

Ukoliko imamo potrebu za vođenje više blagajni, unos nove blagajne i podešavanja uređujemo kroz Šifarnici > Blagajna > Nov

1. Šifra blagajne je proizvoljan podatak

2. Upišemo Naziv blagajne (podatak je obavezan).

3. Upišemo Blagajnika: ime i prezime, koje se ispisuje na blagajničkim dokumentima. Ovaj podatak možemo naknadno da menjamo u Podešavanja > Organizacija (podatak je obavezan).

4. Upišemo Novčana jedinica koja je za ovu blagajnu (moguće je imati više blagajni)

5. Upišemo Konto domaće novčane jedinice (podatak je obavezan).

6. Upišemo Konto strane novčane jedinice (podatak je obavezan).

Ukoliko želimo da se ova blagajna predlaže čekiramo podešavanje.

7. SačuvajU ovom tekstu