Izdat račun u stranoj novčanoj jedinici

1. Potrebno je uneti stranku u šifarniku, putem koraka: Šifarnici > Stranka > NovKada unesemo stranu državu program će automatski u polju novčana jedinica predložiti stranu valutu te države.
Valutu je moguće ručno izmeniti na podešavanjima stranke. 


2. Račun radimo kroz: Poslovanje > Izdati računi > Nov

Kada u zaglavlju računa unesemo ovu stranku, u izdatom računu će se automatski promeni i valuta i prikazaće se uneta u podešavanju stranke. Valutu je moguće menjati i na samom izdatom računu.
Unosimo artikal, cenu, sačuvamo red i izdamo račun.

Iznos na fakturi će biti u stranoj valuti, ali ćemo imati i podatak u dinarskoj protivvrednosti na osnovu kursa NBS na datum prometa.

Nalog za knjiženje ino izdatog računa:


3. Takođe za ovu fakturu možemo napraviti i štampu na stranom jeziku i pri unosu izdatog računa na tabu PREGLED  odabrati ovu štampu.

U ovom tekstu