Izdat račun u stranoj novčanoj jedinici

1. Potrebno je uneti stranku u šifarniku, putem koraka:
Šifarnici > Stranka > NovPri unošenju podataka ćemo uneti stranu državu i valutu za ovu konkretnu stranku

2. Račun radimo kroz: Poslovanje > Izdati računi > Nov


Kada u zaglavlju računa unesemo ovu stranku, u izdatom računu će se automatski promeni i valuta i prikazaće se uneta u podešavanju stranke. Valutu je moguće menjati i na samom izdatom računu.
Unosimo artikla, cenu, sačuvate red i izdamo račun.

Iznos na fakturi će biti u stranoj valuti, ali ćemo imati i podatak u dinarskoj protivvrednosti na osnovu kursa NBS na datum računa.

Nalog za knjiženje ino izdatog računa:


3. Takođe za ovu fakturu možemo napraviti i štampu na stranom jeziku i pri unosu izdatog računa na tabu PREGLED  odabrati ovu štampu.


 

U ovom tekstu