Štampanje registra osnovnih sredstava

Štampanje registra osnovnih sredstava

  1. Iz menija izaberite Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.
  2. Kliknite na Odštampaj > Registar.
  3. Izaberite Datum (ispis će sadržati sve promene uključujući i taj datum)
  4. Izaberite koje osnovno sredstvo treba da se upiše na ispisu: U upotrebi, Nije u upotrebi, Trajno uklonjeno.
  5. Kliknite Pripremi štampe
  6. Na poslednjoj strani ispisa su zbirovi po kontima.
U ovom tekstu