Arhiv naloga za plaćanje

Naloge za plaćanje, koje sačuvamo u datoteku za e-banking ili ih odštampamo, automatski se pomeraju u Arhiv naloga za plaćanje.


U koloni Poslato u uplatu je datum, kada smo to uradili (to ne znači da smo ga zaista platili ili proknjižili već da je odštampan ili sačuvan u datoteku).

U arhiv se sklanjaju nalozi koje izbrišemo na osnovnom pregledu.

 

Ponovna obrada naloga

Ako želimo ponovo da obradimo neki nalog, moramo ga prethodno vratiti iz Arhiva u osnovni pregled naloga za plaćanje.

Izaberemo nalog (kvačicom) i kliknem na dugme Ponovo među neplaćene.

Nalog za plaćanje će se vratiti na osnovni pregled neplaćenih računa, gde ga možemo uređivati, kopirati, uneti u datoteku za prenos u e-banking ili odštampati.

 

Definitivno brisanje naloga

U arhivu naloga za plaćanje naloge možemo definitivno obrisati.

Naloge označimo (kvačicom svaki artikal ili iskoristimo dugme Izaberi sve) i kliknemo Brisanje naloga.

Naloge više nećemo moći da pronađemo.

U ovom tekstu