Zbirovi po artiklima u izdatim računima sada imaju i filter za pretragu po tipu artikla

U modulu izdatih računa > Zbirovi po artiklima


Sada imamo i filter za pretragu po tipu artikla

U ovom tekstu