Avans primljen pre početka rada u Minimax-u, treba izdati Konačni račun

Ukoliko imate avansne prilive pre početka rada u Minimax-u njih ste evidentirali kroz početno stanje u dvojnom knjigovodstvu.

 

Bitno je da ste odabrali konto 43000

 

Sada:

1. napravite artikal koji se zove AVANS (jer je isti za sve račune) odaberite stopu PDV 10 ili 20% i obavezno stavite da je Tip artikla Avans. 

2. napravite Poslovanje > Izdat račun > Nov > popunite generalije: stranka, datumi

3. prvo unesemo artikal Avans (u šifarniku artikal unet sa Tipom artikla Avans)
Polje Veza ka avansu ostaje prazno jer se ne povezujemo, nemam račun.
Polje POPDV popunjavamo (1.7 ili 2.7 ili 3.9)
Stavimo količinu -1 te upišemo iznos avansa kao pozitivan broj. Sam program će pomnožiti i videti da je krajnji iznos u minusu.
U opis možemo uneti broj avansnog računa, da bismo imali podatak na računu.
Sačuvamo red.

4. Sada unosimo šta je predmet prodaje računa. Kao novu stavku unosimo naredni artikal. 

5. izdamo račun, a program na osnovu ovakvog unosa pravi Konačni račun.
    Minimax prepoznaje artikal Avans i količinu u minus i na osnovu ovih podataka daje nam štampu računa. 

 

NAPOMENA: možemo praviti za avansne i konačne račune posebnu numeraciju....
 
U ovom tekstu