Avans primljen pre početka rada u Minimax-u, treba izdati Konačni račun

Ukoliko imate avansne prilive pre početka rada u Minimax-u njih ste evidentirali kroz početno stanje u dvojnom knjigovodstvu.

Bitno je da ste odabrali konto 43000 (ukoliko avanse ne vodite u otvorenim stavkama) ili 4309 (ukoliko avanse vodite u otvorenim stavkama). 

Sada:

1. napravite artikal koji se zove AVANS (jer je isti za sve račune) odaberite stopu PDV-a 10% ili 20% i obavezno stavite da je Tip artikla Avans

2. kroz Poslovanje > Izdati računi > Nov > popunite zaglavlje računa: stranka, datumi...

3. prvo unesemo artikal Avans (u šifarniku artikal unet sa Tipom artikla Avans)
Polje Veza ka avansu ostaje prazno jer se ne povezujemo, nemamo avansni račun.
Polje POPDV popunjavamo (1.7 ili 2.7 ili 3.9)
Stavimo količinu -1 te upišemo iznos avansa kao pozitivan broj. Sam program će pomnožiti i videti da je krajnji iznos u minusu.
U opis možemo uneti broj avansnog računa, da bismo imali podatak na računu.
Sačuvamo red.

4. sada unosimo šta je predmet prodaje po samom konačnom računu. Kao novu stavku unosimo naredni artikal. 

5. izdamo račun, a program na osnovu ovakvog unosa pravi Konačni račun.
    Minimax prepoznaje artikal Avans i količinu u minus i na osnovu ovih podataka daje nam štampu računa. 


NAPOMENA: možemo praviti za avansne i konačne račune posebnu numeraciju....
U ovom tekstu