Štampanje IOS obrazaca (Izvod otvorenih stavki)

U okviru modula Otvorene stavke imamo mogućnost da štampamo i IOS za naše kupce odnosno dobavljače.

  • Izaberemo Poslovanje > Otvorene stavke > IOS >IOS:

U novootvorenom prozoru popunimo polja za ispis otvorenih stavki i izaberemo sa liste ponuđenih:

IOS na dan: - unesemo datum za koji hoćemo da napravimo ispis

Konto: - izaberemo konto otvorenih stavki

Stranka: - izaberemo stranku za otvorene stavke

  • Na sledećem koraku dobijamo pregled izabranih redova:


  • Na sledećem koraku biramo/uređujemo štampu:

  • Kao poslednji korak dobijamo štampu IOS-a :

Formirani dokument će biti obrisan u roku od 48h a do tad se može pregledati kroz Podešavanje organizacije>Pregled>Dokumenta

U ovom tekstu