Redovi na izvodu banke

Da bi pregled dokumentacije bio olakšan i da bi se eventualne greške lakše na izvodu banke otkrile, redovi na istom se numerišu.
Na svakom upozorenju program Vam ispiše redni broj reda koji je potrebno urediti.

Numeirsanje redova

Prilikom ručnog dodavanja redova na izvod ili pri uvozu izvoda novi redovi se dodaju na vrh izvoda i tako se numerišu. Broj 1 je na dnu izvoda, a na vrhu je poslednji dodat red, u donjem primeru bi sledeći red bio četvrti (RB znači redni broj).

 

 

Brisanje redova

Brisanjem reda na izvodu, briše se i njegov redni broj,  a program će automatski prenumerisati preostale redove.

 

  

Numerisanje na potvrđenom izvodu banke

Na potvrđenom izvodu redovi se prikazuju obrnuto u odnosu na redosled prikaza prilikom unošenja. Na vrhu je prvi unet red (redni broj 1), a na dnu je poslednji unet red (redni broj 3).

 

 

Numerisanje na nalogu za knjiženje

U opisu naloga za knjiženje je prikazan redni broj reda iz izvoda, na osnovu kojeg je knjiženo.

»Izvod:(10)(RSD)(§3)« u opisu znači, da je knjiženje nastalo na osnovu reda pod rednim brojem 3 u izvodu banke broj 10 u RSD valuti.

 

U ovom tekstu