Kopiranje izdatog računa u nov račun ili knjižno odobrenje

Kopiranjem računa unos je mnogo brži jer ne moramo ponovo da unosimo iste podatke, a ujedno smanjujemo mogućnost grešaka.

1. Iz menija izaberemo Poslovanje > Izdati računi. Prikazaće se svi nacrti računa i već izdati računi.

2. Izaberemo račun, koji želimo da kopiramo tako što kliknemo na broj računa ili na tekst nacrt.

3. Kliknemo na Kopiraj i odaberemo u račun ili u knjižno odobrenje.

Kopiraj (u nov račun)

U slučaju kopiranja u nov račun biće napravljena kopija identična originalu osim datuma.

Kao datum izdavanja računa biće predložen sistemski datum, svi ostali datumi se predlažu kao i na običnom računu (datum prometa se predlaže iz datuma izdavanja, datum dospeća se predlaže na osnovu broja dana dospeća na stranku).

Možemo uređivati (popravljati) sve podatke i kliknemo na dugme Sačuvaj ili Izdaj.


Kopiraj u knjižno odobrenje

U slučaju kopiranja u knjižno odobrenje biće napravljena kopija identična originalu, sa izuzetkom datuma, količine u redovima računa će imati negativan predznak.

Kao datum izdavanja knjižnog odobrenja biće predložen sistemski datum, svi ostali datumi se predlažu kao i na običnom računu (datum prometa se predlaže iz datuma izdavanja, datum dospeća se predlaže na osnovu broja dana dospeća na stranku).

Potrebno je urediti sačuvane artikle na olovčicu i ubaciti odgovarajuću vrstu obračuna i sačuvati.

Možemo uređivati (popravljati) sve podatke i kliknemo na dugme Sačuvaj ili Izdaj.

U ovom tekstu