Podešavanja zadataka

Uputstvo se odnosi na podešavanja zadataka za svakog korisnika pojedinačno, koji se izvršavaju  automatski na osnovu nekog poslovnog događaja u programu.


Na primer:

  • zadatak (upozorenje) 5 dana pre roka za predavanje PPPDV prijave
  • obaveštenje, da je neki primljen račun dospeo na plaćanje pre ""n" dana i nije još uvek zatvoren
  • obaveštenje, da je potvrđen obračun plata (klijent knjigovodstvene agencije može automatski dobiti obaveštenje...)

 


Iz menija izaberemo  Podešavanja organizacije> Zadaci.

1. Kliknemo na naziv Korisnika.

2. Označimo zadatak za izabranog korisnika:

  • Unesemo broj dana pre ili nakon roka, kada želimo da počne upuzoravanje korisnika.
  • Zadak možemo označiti kao Važan.

 

Zadaci se korisniku prikazuju na početnoj strani organizacije.

U ovom tekstu