Radni nalozi - osnovne mogućnosti

Radni nalog je interni dokument koji je namenjen naručivanju i izmeni poslova unutar organizacije. Povezan je sa materijalnim i robnim poslovanjem.

Iz menija izaberite Poslovanje > Radni nalozi.

Kliknemo na Nov.

Otvoriće se prozor za unos novog radnog naloga. 

Prozor za unos radnog naloga je podeljan na dva glavna dela, na zaglavlje naloga sa osnovnim podacima (datumi, kupac, veza...), i redova naloga, koji sadrže podatke o artiklima, količinama i dr.

 


Unos zaglavlja naloga

1. Broj: Ovaj podatak se automatski upisuje u okviru godine, kako je određeno datumom i ne možemo ga menjati.

2. Datum: Unesemo datum naloga.

3. Rok: Unesemo datum predviđen za izvršavanje.

Donji datumi su namenjeni nadzoru nad procesom rada, praćenju razlika između planiranog i stvarnog termina isporuke, planiranju zaliha … 

4. Stranka: Izaberemo je iz padajuće liste. Podatke o stranci možemo menjati pomoću dugmeta »olovka«, ili uneti novu stranku pomoću dugmeta »+«, bez potrebe da zatvaramo prozor za unos naloga.

5. Analitika: Možemo je izabrati iz padajuće liste.

6. Veza: Upišemo proizvoljnu vezu.

 

7. Pregled: Na ovom tabu uređujemo štampu radnog naloga

8. Napomena: Namenjena je internoj upotrebi, ne ispisuje se na izdatom nalogu.

 

Unos redova radnog naloga

1. Artikal: izaberemo ga iz padajuće liste, tako što upišemo početak opisa artikla (na primer »kre« za "krevet").

U padajućoj listi će se prikazati odgovarajući artikli, izaberemo odgovarajući.

Preko olovčice  možemo urediti podešavanja za izabrani artikal, preko plusića možemo dodati novi artikal.

Možemo ih dodati i direktno u Šifrarnik > Artikli.


2. Iz šifarnika se predlaže naziv izabranog artikla, koji možemo menjati (ovaj podatak se ispisuje na nalogu).

3. Unesemo količinu.

4. Unesemo Stvarnu cenu.

5. Opis, tekst se ispisuje na ranom nalogu.

6. Klikom na Dodaj red se artikal prenosi u red naloga.

7. Ako je artikal koji smo izabrali, sastavljen iz više artikala, u redu će se pokazati link Sastavnica, gde je spisak artikala koje sadrži »sastavljeni« artikla.

U pregledu na donjem delu ekrana se vide svi uneti redovi narudžbenice.

Popravljanje pojedinačnog reda je moguće klikom na naziv artikla u pregledu. 

Brisanje pojedinačnog reda je moguć klikom na „X".

Po završetku unosa podataka možemo pomoću dugmadi u traci sa alatima:

 • Sačuvati radni nalog (dugme Sačuvaj) ili
 • Otkazati unos radnog naloga (dugme Otkaži): biće izgubljene sve promene.
 • Sačuvati i nastaviti sa unosom novog radnog naloga (Sačuvaj i Nov).

 


Pregled opcija radnog naloga

 

Na prikazu radnog naloga pojavljuju se sledeća dugmad:

 • Nov: Unos novog naloga.
 • Uredi: uređivanje naloga, unos redova, brisanje… ovo dugme se pojavljuje samo ako nalog nije potvrđen
 • Briši: brisanje cele narudžbine... ovo dugme se pojavljuje samo ako nalog nije potvrđen
 • Odštampaj
 • Pošalji e-mejlom
 • Zaključi: Zaključujemo radni nalog
 • Otkaži: Otkazujemo potvrđivanje
 • Kopiraj:                                                                                                                                                                                              -u radni nalog: Kopiramo postojeći u novi identičan radni nalog                                                                                  -U prijem: Kopira radni nalog u prijem proizvoda sa zaliha. Nakon završetka proizvodnje. Automatski se pravi promet u okviru Zaliha.                                                                                                                                                         -U izdavanje: Kopira radni nalog u izdavanje materijala (iz sastavnice proizvoda) sa zaliha u proizvodnju. Automatski se pravi promet u okviru Zaliha.                                                                                                                     -Kopiraj u račun: Kopira proizvode ili poluproizvode proizvedene iz radnog naloga u izdati račun.                      -Kopiraj u predračun: Kopira proizvode ili poluproizvode u predračun.
U ovom tekstu