Lična upotreba - vrednosna maloprodaja

Kroz Poslovanje>Zalihe>Nov>Lična upotreba unosimo:

Konto - unesemo konto za knjiženje troška za ličnu upotrebu. Ovo polje je obavezan podatak.


Na prometu, nakon odabira skladišta, unosimo sistemske artikle na osnovu kojih razdužujemo vrednosno zalihe za Ličnu potrošnju, za iznos koji upišemo u kolonu <Prodajna vrednost sa PDV-om>.

U ovom tekstu