Podešavanje pretraživača i štampanje

Pre samog početka rada u programu Minimax neophodno je da podesite Vaš pretraživač i vrstu štampe u programu kako biste bez problema mogli da radite i štampate dokumente.