Dopunjene šifre osnove za OE kategoriju

Kada imamo potrebu izdavanja elektronske fakture i kategorije OE, proširane su šifre osnove koje imate ponuđene i na SEF-u:


Napominjemo da jedino za poresku kategoriju OE, otvarate artikal sa stopom neoporezivo u šifarniku artikala. 

U ovom tekstu