Knjižno odobrenje (storno izdatog računa)

Storno račun možemo naprviti na sledeći način:

Na računu, koji želimo da storniramo (izdamo knjižno odobrenje), kliknemo u Kopiraj u knjižno odobrenje.

 

Napravi se novi dokument (knjižno odobrenje) sa istim podacima koje je imao račun, samo što KOLIČINA ima negativnu vrednost.

Po potrebi popravimo podatke zaglavlju računa (datumi) i na redovima vrstu artikla i vrednost, pa nakon toga potvrdimo knjižno odobrenje klikom na Izdaj.

 Koraci za knjiženje su sledeći: 

1. Kopiranjem izdatog računa pomoću dugmeta Knjižnog odobrenja .

Napomena: ako je u pitanju finansijsko knjižno odobrenje (npr. za odobreni rabat) umesto robe unosimo novi artikal koji ima TIP - Usluga. Ovaj artikal neće imati veze sa zalihama, a finansijski će moći da se izda račun. 

2. Potom je potrebno ispraviti nalog za knjiženje- eventualno preknjižiti na razgraničeni PDV i obavezno (kad za to dođe vreme) dodati datum za PDV...
Pogledajte na ovom linku kako:  http://rs-minimax.knowledgeowl.com/help/knjizno-odobrenje---upisivanje-u-poresku-evidenciju

3. Ako je u pitanju izdavanje knjižnog odobrenja zbog povrata robe - izvršimo povrat robe na stanje zaliha
Pogledajte na ovom linku kako:  http://rs-minimax.knowledgeowl.com/help/povrat-robe-od-kupca-negativno-izdavanje

4. Nakon svega ovo knjižno odobrenje treba da zatvorimo u otvorenim stavkama.
Pogledajte na linku kako: http://rs-minimax.knowledgeowl.com/help/kako-mogu-da-zatvorim-knjizno-odobrenje

Napomena:
Ispravka računa u istom poreskom periodu Ako želimo da storniramo račun iz poreskog perioda koji još uvek nije zaključen (koji traje), možemo otkazati račun, ispravimo podatke i ponovo potvrdimo račun.
Svakako, u ovim situacijama treba se obavezno uskladiti sa kupcem!

 

 

Ispravka računa u istom poreskom periodu

Ako želimo da storniramu račun iz poreskog perioda koji još uvek nije zaključen, možemo otkazati račun, ispravimo podatke i ponovom potvrdimo račun. Svakako, u ovim situacijama treba se uskladiti sa kupcem.


U ovom tekstu