Knjižno odobrenje (storno izdatog računa)

Načini kreiranja knjižnog odobrenja

1. Na računu, koji želimo da storniramo (izdamo knjižno odobrenje), kliknemo u Kopiraj > u knjižno odobrenje.

 

Napravi se novi dokument (štampa je knjižno odobrenje) sa istim podacima koje je imao račun, samo što su količina i vrednost sa negativnim predznakom.
U polju osnov za račun je automatski upisan broj prethodnog računa - iz kog je urađeno kopiranje i na koji se knjižno odobrenje odnosi. 

Po potrebi popravimo podatke zaglavlju računa (datumi) i na redovima artikala možemo izmeniti ručno količinu ukoliko je potrebno, pa nakon toga potvrdimo knjižno odobrenje klikom na Izdaj.


2. Ručno kreiramo nov izdat račun (ne koristimo opciju za kopiranje u knjižno odobrenje) ali je OBAVEZNO potrebno da količina artikla bude sa predznakom minus (-).

 

Napomena: ako je u pitanju finansijsko knjižno odobrenje (npr. za odobreni rabat) umesto robe unosimo novi artikal koji ima TIP - Usluga. Ovaj artikal neće imati veze sa zalihama, a finansijski će moći da se izda račun. 


Poreska evidencija

Po potrebi možemo ispraviti nalog za knjiženje - eventualno preknjižiti na razgraničeni PDV i obavezno (kad za to dođe vreme) dodati datum za PDV u nalogu za knjiženje knjižnog odobrenja.
Pogledajte na ovom linku kako:  http://rs-minimax.knowledgeowl.com/help/knjizno-odobrenje---upisivanje-u-poresku-evidenciju

Knjižno odbrenje sa povratom robe

Ako je u pitanju izdavanje knjižnog odobrenja zbog povrata robe - izvršimo povrat robe na stanje zaliha
Pogledajte na ovom linku kako:  http://rs-minimax.knowledgeowl.com/help/povrat-robe-od-kupca-negativno-izdavanje


Zatvaranje otvorenih stavki

Nakon svega ovo knjižno odobrenje treba da zatvorimo u otvorenim stavkama.
Pogledajte na linku kako: http://rs-minimax.knowledgeowl.com/help/kako-mogu-da-zatvorim-knjizno-odobrenje

Napomena:
Ispravka računa u istom poreskom periodu - Ako želimo da storniramo račun iz poreskog perioda koji još uvek nije zaključen (koji traje), možemo otkazati račun, ispravimo podatke i ponovo potvrdimo račun.
Svakako, u ovim situacijama treba se obavezno uskladiti sa kupcem!

 


Štampa knjižnog odobrenja

U podešavanju organizacije > Podešavanje štampe > Imamo prepodešenu i ponuđenu štampu za knjižno odobrenje.

Podešavanja ove štampe možemo uređivati ili kreirati potpuno novu prema potrebama.

Ukoliko vam nije potreban tekst tj. opis naznačen na slici za knjižno odobrenje u ostalim podešavanjima štampe za knjižno odobrenje ovu opciju možete odčekirati > Sačuvaj


U ovom tekstu