Ponavljajući računi

Ako imamo ponavljajuće račune u organizaciji, onda ne moramo svaki mesec da ih unosimo. Možemo da iskoristimo program da ih označimo i onda svaki mesec zatražimo da se baš ti računi kopiraju.


Postupak je sledeći:

1. kada unosimo račun označimo da je račun ponavljajući (kvačica kod rabata u zaglavlju računa) kod onog računa koji je svaki mesec (ili drugi vremenski period) isti

2. kad idemo u Poslovanje > Izdati računi > Napredna pretraga
 jasno vidimo koji su sve računi ponavljajući jer su štiklirani (kućica desno) i čak možemo sada da ih označimo/skinemo oznaku da su ponavljajući....

3. kada želimo da napravimo nove račune od tih ponavljajućih računa:

Poslovanje > Izdati računi > Masovne obrade gde čekiramo opciju Formiranje ponavljajućih računa i kliknemo na Napred

4. Na sledećem koraku je potrebno  izvršiti izbor redova odnosno izbor računa koje se želimo izdati ( ponuđeni su računi koji su označeni kao ponavljajući) > Napred

5.  Zatim dobijamo pregled izabranih računa  > Napred                          

6.Sledeći korak nam je unos podataka za novi izdat račun. Unosimo datum računa, datum dospeća, datum prometa i po potrebi opis   > Napred


7. U poslednjem koraku Obrada i izveštaj dobijamo pregled obrađenih,pogrešnih i neobrađenih računa.

8. Na kraju kada odemo u izdate račune: Poslovanje>Izdati računi dobijemo sve račune koje smo kreirali putem prethodnih koraka u nacrtu. To nam omogućava da pogledamo, proverimo, ispravimo ako treba ili obrišemo određene račune

9. Kada smo sve proverili, potrebno je idati račun. Ukoliko imamo više računa, možemo opet putem masovnih obrada čekirati opciju Izdavanje i sve račune masovno izdati i samim tim i potvrditi.

U ovom tekstu