Ponavljajući računi

Ako imamo ponavljajuće račune u organizaciji, onda ne moramo svaki mesec da ih unosimo. Možemo da iskoristimo opciju u programu da ih označimo kao ponavljajuće i svaki mesec zatražimo da se baš ti računi kopiraju.


Postupak je sledeći:

1. kada unosimo račun označimo da je račun ponavljajući (kvačica kod rabata u zaglavlju računa) kod onog računa koji je svaki mesec (ili drugi vremenski period) isti

2. kada idemo u Poslovanje > Izdati računi > Napredna pretraga > jasno vidimo koji su sve računi ponavljajući jer je štiklirano polje u koloni ponavljajući i čak možemo i ovde da ih označimo/skinemo oznaku da su ponavljajući...

3. kada želimo da napravimo nove račune od tih ponavljajućih računa:

Poslovanje > Izdati računi > Masovne obrade gde čekiramo opciju Formiranje ponavljajućih računa i kliknemo na Napred

4. Na sledećem koraku je potrebno  izvršiti izbor redova odnosno izbor računa koje želimo izdati (ponuđeni su računi koji su označeni kao ponavljajući) > Napred

5.  Zatim dobijamo pregled izabranih računa  > Napred                          

6. Sledeći korak nam je unos podataka za novi izdat račun. Unosimo datum računa, datum dospeća, datum prometa i po potrebi opis   > Napred


7. U poslednjem koraku Obrada i izveštaj dobijamo pregled obrađenih,pogrešnih i neobrađenih računa.

8. Na kraju kada odemo u izdate račune: Poslovanje > Izdati računi > dobijemo sve račune koje smo kreirali putem prethodnih koraka u nacrtu. To nam omogućava da pogledamo, proverimo, ispravimo ako treba ili obrišemo određene račune.

9. Kada smo sve proverili, potrebno je izdati račun. Ukoliko imamo više računa, možemo opet putem masovnih obrada čekirati opciju Izdavanje i sve račune masovno izdati i samim tim i potvrditi.

U ovom tekstu