Ponavljajući računi

Ako imamo ponavljajuće račune u organizaciji, onda ne moramo svaki mesec da ih unosimo. Možemo da iskoristimo program da ih označimo i onda svaki mesec zatražimo da se baš ti računi kopiraju.

Postupak je sledeći:

- kada unosite račun označite da je račun ponavljajući (kvačica kod rabata u zaglavlju računa) kod onog računa koji je svaki mesec (ili drugi vremenski period) isti
- kad uđete u Poslovanje > Izdati računi odmah ste na Pregledu računa
- tu kliknete na Naprednu pretragu- sada jasno vidimo koji su sve računi ponavljajući jer su štiklirani (kućica desno), i čak možemo sada da ih označimo/skinemo oznaku da su ponavljajući....
- kada želite da napravite nove račune od tih ponavljajućih računa idete na dugme Masovne obrade gde imate izbor akcije Formiranje ponavljajućih računa..
 -Potrebno je da se izvrši izbor redova odnosno izbor računa koji se žele izdati ( ponuđeni su računi koji su označeni kao ponavljajući)

 - Zatim dobijamo pregled izabranih računa                             

-Sledeći korak nam je unos podataka i potvrđivanje. Ovde unosimo datum računa, datum dospeća, datum prometa i po potrebi opis        -U poslednjem koraku Obrada i izveštaj dobijamo pregled obrađenih,pogrešnih i neobrađenih računa.

- Kada uđete u Poslovanje>Izdati računi dobijemo sve račune u nacrtu. To nam omogućava da pogledamo, proverimo, ispravimo ako treba ili obrišemo ako je unet neki koji ne treba
- kada je sve u redu, da ne bismo svaki posebno potvrđivali- klik na Masovne obrade> Izdavanje >Izbor redova>Pregled izabranih redova>Obrada i Izveštaj  i svi izdati računi koji su bili u nacrtu- sada su potvrđeni.

U ovom tekstu