Način plaćanja u avansnom računu u okviru modula dnevni izveštaj

Sada kada radimo avansni račun kroz modul izdati računi i dnevni izveštaj, kroz korake: Knjigovdstvo > Izdati računi i dnevni izveštaj > Nov > Avans prilikom unosa podataka za avansni račun možemo uneti i način plaćanja:

Sa unosom načina plaćanja dobijamo i stav plaćanja u nalogu za knjiženje avansnog računa, pa u ovom slučaju nije potrebno unositi izvod banke.

Sve detalje oko unosa avansnog i konačnog računa u okviru modula dnevnog izveštaja pogledajte na sledećem LINKU


U ovom tekstu