Provera zaliha pre izdavanja fiskalnog računa

Ukoliko zalihe vodimo u Minimaxu, nakon primljene poruđžbine sa webshopa možemo potvrditi poruđžbinu i kroz opciju Kopiraj>u izdavanje:

videti koju količinu imamo na zalihama i koja količina nam nedostaje:

Ova infromacija je korisna, kao korak pre fiskalizacije računa, gde bi tek nakon fiskalizacije dobili podatak da nekog artikla nemamo na stanju.

Kada kopiramo porudžbinu u račun za fiskalizaciju, na samom računu možemo menjati kopirane podatake (menjati količinu, dodati artikal npr. dostava i sl.).U ovom tekstu