Nepovezana maloprodaja

Ukoliko nam je potrebno da vodimo evidenciju prometa maloprodaje isključivo finansijski u Minimaxu imamo opciju Nepovezana maloprodaja.

Osnovna svrha modula zaliha je vođenje robne i vrednosne maloprodaje za potrebe računovodstva i pravljenje zakonom propisanih izveštaja i dokumenata, kao što su Kalkulacija, Nivelacija, KEP knjiga... nepovezana maloporodaja nema sve te elemente.

Podešavanja za analitiku i poslovnicu nisu obavezna. Sa ovim podešavanjem dobijamo samo dodatna polja u dnevnom izveštaju (broj dnevnog izveštaja, broj ispravki).

Ukoliko Vam je potrebna analitika, nju unosimo na sledeći način:

Šifarnici > Analitike > Nov > unesemo neophodne podatke za tu analitiku (ako je vezujemo sa maloprodajom, najpraktičnije je da unesemo naziv maloprodajnog objekta)

Napomena: datum završetka ne popunjavati, jer onda ne možemo da koristimo tu analitiku. 


Kod ove maloprodaje NEMAMO mogućnost:

  • Unosa Kalkulacije
  • Štampanja dokumenta Kalkulacije (evidencija prijema se vrši preko PR na ovaj način)
  • Štampanja KEP knjige jer ne postoji KEP knjiga u ovoj vrsti MP
  • Unosa drugih prometa u okviru maloprodaje (sve se knjiži ručnim nalogom za knjiženje)

 

Koristi se u slučaju kada Vaš komitent sam vodi zalihe, pravi kalkualcije i Vama ih samo dostavi sa računom dobavljača, sam radi KEP knjigu. 

 

Nova nabavka za nepovezanu maloprodaju se unosi kroz Poslovanje > Primljeni računi

U ovom slučaju zaglavlje popunjavamo kao i kod svakog drugog primljenog računa, a rashod unosimo na sledeći način:

  • Vrsta rashoda: Zalihe - nepovezana maloprodaja
  • Konto: 1309
  • Biramo stopu PDV-a, POPDV polje i označavamo da li se PDV odbija ili ne - zavisi od dobavljača i od toga da li je ova firma u sistemu PDVa
  • Polje Maloprodajna vrednost popunjavate iz kalkulacije koju ste dobili i program sam izračuna PDV od prodajne vrednosti, RUC i nabavnu vrednost.
  • Ostali podaci (drugi tab) - konto deljenja, % deljenja - prazni ostaju

Dobijate nalog za knjiženje ovog primljenog računa, gde program automatski zatvara prelazni konto 1309 i knjiži robni deo:

Takođe dobijate i red za PDV kao i kod klasičnog primljenog računa. 

Prodaju radite kroz Dnevni izveštaj (Knjigovodstvo > Izdati računi i dnevni izveštaji).
U dnevnom izveštaju pravite finansijski zapis na osnovu dobijenog prometa iz fiskalne kase. 

Unosite zaglavlje, načine plaćanja, deo za PDV i prihod klasično.
U deo prodaja na malo birate sistemski artikal Opšta stopa/Snižena stopa ili Neoporezivo i unosite prodajnu vrednost sa PDVom a program Vam izračuna ostale vrednosti automatski.
Nabavnu vrednost popunjavate ukoliko imate ovaj podatak za svaku prodaju, i dobijate kompletna knjiženja prodaje (i finansijski i robni deo).
Ukoliko nemate ovaj podatak u nalogu za knjiženje program će, za robni deo, proknjižiti prodajnu vrednost i ukalkulisani PDV a sve ostalo će staviti na RUC (nećete imati konto klase 5). U ovom slučaju, potrebno je preračunati koliki je trošak nabavne vrednosti prodate robe ili ga prepisati iz drugog programskog rešenja i ručno proknjižiti finansijskim nalogom. 

Video uputstvo za nepovezanu maloprodaju je na sledećem LINK-U.

U ovom tekstu