Brisanje izvoda banke

1. Banka >  Izvodi banke > Izaberemo izvod, koji želimo da izbrišemo klikom na datum izvoda.

  • Možemo obrisati samo nacrte izvoda banke, zato je neophodno da  prvo otkažemo potvrđivanje već završenog izvoda, klikom na Otkaži potvrđivanje
  • Ovim postupkom se briše nalog za knjiženje u dvojnom knjigovodstvu i otkazuju se  zatvaranja otvorenih stavki sa tog izvoda.

2. Kliknemo na Briši.

3. Brisanje potvrđujemo klikom na Potvrdi.

U ovom tekstu