Kako mogu jedan primljeni račun da vežem sa više prijema u VP?

Robu su nam dostavili u više delova i za to smo evidentirali više prijema, a primili smo samo jedan račun za sve te nabavke.

Kako da povežemo taj jedan račun sa više prijema?

Na primljenom računu za svaki prijem unosimo po jedan rashod za zalihe i povezujemo ga sa svakim prijemom.

Kada pogledamo prijem u zalihama- taj dokument imaće više računa vezanih za sebe, primer je na slici ispod. 

U ovom tekstu