Kako mogu jedan primljeni račun da vežem sa više prijema u VP?

Robu su nam dostavili u više delova i za to smo evidentirali više prijema, a primili smo samo jedan račun za sve te nabavke.

Kako da povežemo taj jedan račun sa više prijema?

Na primljenom računu za svaki prijem unosimo po jedan rashod 1300 za zalihe i povezujemo ga sa svakim prijemom. Svakom rashodu upisujemo osnovicu koja njemu pripada.

Kada pogledamo prijem u zalihama- taj dokument imaće više računa vezanih za sebe, primer je na slici ispod. 

U ovom tekstu