UVOZ Primljen račun od Uprave carine

Pre unosa računa Uprave carine moramo imati proknjižen primljeni račun od dobavljača iz inostranstva, jer je potrebno povezati ova dva računa.

Unesemo zaglavlje računa kao i za sve druge primljene račune.

Stranka - carina mora imati oznaku da je u sistemu PDVa.

 

Dodavanje rashoda

Ovakav račun uglavnom ima najmanje dva rashoda:

  •  PDV od uvezene robe i
  •  možda uslugu carine (ovo unosimo klasično kao trošak ili zavisni trošak)

 

Rashod: PDV od uvezene robe

1) Dodajemo novi  rashod

- Vrsta rashoda: UVOZ
- Konto: odgovarajući konto za knjiženje PDV-a od uvezene robe u zavisnosti od stope
- Stopa PDV: opšta stopa ili snižena
- PDV se odbija: štiklirano (ako imamo pravo na odbitak)
- POPDV: 6.2.1
- Izaberemo Knjiženje, koje je nastalo nakon knjiženja računa dobavljača iz inostranstva (taj podatak utiče na pravljenje podataka za PDV.)
To znači: u padajućoj listi odaberite prethodno unet račun od ino dobavljača (dovoljno je uneti ime dobavljača, originalni broj fakture ili broj fakture koji je Minimax dodelio)
- Unesemo Iznos PDV-a: Ovo predstavlja iznos PDV-a uvezene robe. Podatak utiče na knjiženje obaveza za PDV i upisuje se u Knjigu primljenih računa.
Kao što vidite osnovicu ne možemo upisivati, zasenčeno je i ona se menja srazmerno upisanom PDV iznosu.

2. Kliknemo Sačuvaj

3. Kliknemo na Potvrdi i završimo ovaj račun

 Napomena: U nalogu za knjiženje napravljenog računa nemamo datum za PDV i to je ispravno. 

 

 PLAĆEN CARINSKI RAČUN

Na dva načina možemo da evidentiramo plaćanje a samim tim i da račun bude unet i u polje 6.4:

- ako je ovaj račun plaćen- možemo da se povežemo sa izvodom i da program automatski evidentira PDV u polju 6.4 na koje imamo pravo tek po plaćanju

- ili, ako ne unosimo izvode u Minimax, možemo da iskoristimo dugme u nalogu za knjiženje. Klikom na dugme Označi kao plaćeno- unosimo iznos za plaćanje dobavljaču (iznos sa računa a ne iznos osnovice ili PDV) program sam unosi PDV u polje 6.4. Ovaj postupak se ne knjiži, on samo unosi zapis u POPDV a samim tim i u PPPDV. 

 U ovom tekstu