Otvorene stavke - Pregled obaveza i potraživanja po ročnosti

Da biste dobili pregled obaveza i potraživanja po ročnosti neophodno je da idete putanjom:

 

Poslovanje > Otvorene stavke > Pregled po ročnosti

 

 

Otvoriće Vam se prozor gde je neophodno uneti podatke: 

1. stranku

2. datum

3. konto

4. period - gde imate ponuđenu opciju ili možete i ručno da unesete ovaj podatak koji program pamti. Ne morate svih pet perioda da popunite. Program će prikazati samo one podatke koje popunite. 

 

 

Nakon što unesete sve bitne parametre, klikom na polje "nađi" dobijate sledeći pregled koji možete da ištampate ili izvezete:

 

 

U ovom tekstu