Masovno otkazivanje zatvaranja otvorenih stavki

Kroz Poslovanje > Otvorene stavke > Otkaži zatvaranje otvorenih stavki , sada možemo masovno otkazati prethodno zatvorene otvorene stavke:


Klikom na opciju <Otkaži zatvaranje otvorenih stavki> dobijamo vreme poslednjeg zatvaranja otvorenih stavki, grupisano u "pakete" zatvaranja prema vremenu (sekundama) zatvaranja:

Kada otkažemo ovo zatvaranje, ponovnim klikom na ovu opciju, dobijamo mogućnost otkazivanja prethodnog "paketa" zatvaranja (hronološki unazad):

Vreme izvođenja zatvaranja možemo ručno urediti i pretražiti u određenom vremenskom opsegu:

U ovom tekstu