»Dogradnja« postojećeg osnovnog sredstva

Nove nabavke osnovnih sredstava unosite isključivo preko primljenih računa - bez obzira na to da li unosite primljene račune u Minimax-u ili ne.

Unos primljenog računa za dogradnju postojećeg osnovnog sredstava

1. Iz menija izaberite Poslovanje > Primljeni računi.

2. Kliknite na Nov.

3. U padajućoj listi izaberite dobavljača.

4. Unesite Datum prijema.

5. Prepišite Datum računa. 

6. Prepišite Datum pravljenja.

7. Prepišite Datum dospeća.

8. Prepišite Originalni broj.

9. Prepišite Iznos računa, koji predstavlja iznos za plaćanje dobavljaču.

Dodavanje rashoda

10. Iz padajuće liste Izaberite rashod 027 (prelazni konto) i izaberite odgovarajući na osnovu podešavanja za PDV.

11. Prikazaće se polje Osnovno sredstvo. Iz padajuće liste izaberite osnovno sredstvo koje dograđujete (postojeće OS u registru).

12. Izaberite: Ne ide odmah u upotrebu ili Ne ide takvo u upotrebu i smanjuje popravku vrednosti, Odmah u upotrebu ili Odmah u upotrebu i smanjuje popravak vrednosti.

13. Proverite Iznos osnove izabranog rashoda i PDV.

14. Kliknite Dodaj na račun.

Ako na računu imate više osnovnih sredstava (ili dograđivanja) za svako OS dodajte poseban rashod. Svakom rashodu popravite osnovu - po osnovnom sredstvu koje unosite.

Vrednost se OS dodeli iz rashoda.

15. Kad završite sa dodavanjem rashoda kliknite Potvrdi.

 

Prikaz u registru

Unos dograđivanja u registar proverite u Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

 

NA spisku izaberite (dograđeno) OS:

- mora biti prikazan red za dogradnju (nova nabavka) i

- ako ste na primljenom računu izabrali »Odmah u upotrebi«, prikazaće se red sa nalogom za knjiženje za Prvi put u upotrebi.

 


U ovom tekstu