Formiranje trećeg obračuna za isti mesec - fond sati za obračun mora imati pozitivan broj

kada radimo više obračuna plata (tj. kada radite 3 obračun za isti mesec) na taj način program "potroši" sate meseca pa pređe u minus....


Rešenje je sledeće:

1. korak obračuna zarade:

- Uredi podešavanja obračuna
- odštikliramo da je konačna plata
- upišemo broj sati za taj mesec
- idemo gore na Sačuvaj
- ponovo kliknemo na Uredi
- štikliramo da je konačna plata
- Klik na dugme Sačuvaj

Sada možemo da radimo dalje obračun za konkretne radnike.

 


U ovom tekstu