Podešavanja štampe - opomene

Pre uređivanja štampe morate imati uređena podešavanja štampe.

Ako promenite opšta podešavanja, promena će biti vidiljiva na novim dokumentima.
Ako želite da se promena vidi i na prethodnim dokumentima. Prilikom štampanja program će uzeti u obzir nova podešavanja štampe.

Podešavanja za štampanje opomena možemo uređivati u  Podešavanja organizacije> Podešavanje štampe  gde na jednom mestu uređujemo ispise za sva dokumenta, takođe podešavanja štampe možemo da uređujemo pri samom štampanju opomene.

Možemo napraviti različite uzorke za štampanje, na primer "1. opomena", "2. opomena", opomene na različitim jezicima...

Nov uzorak štampe pravimo na dugme +Nov.

 

  1. Naziv za izbor: izme uzorka, koji se prikazuje na padajućoj listi "Vrsta štampe"
  2. Naziv dokumenta: naziv koji se ispisuje na dokumentu (na primer 1. opomena)

 

Elementi, koje biramo iz opštih podešavanja štampe:


ZAGLAVLJE DOKUMENTA

Koristi: određujete kako će se štampati zaglavlje (prikaz teksta, prikaz slike..)

Upotrebi: određuje kako će se štampati zaglavlje na prvoj i sledećim stranicama.

 

ADRESA

Postavljanje: određujete gde će na ispisu računa biti pozicionirana adresa kupca, na levoj ili desnoj strani papira.

 

DODATNI OPISI/KLAUZULE

Opis iznad: određujete šta će se štampati između naslova i sadržaja dokumenta.

Opis ispod; određujete šta će se štampati između sadržaja i zaglavlja dokumenta.


POTPIS

Upotrebi: određujete da li će se na štampanoj opomeni pokazati i potpis koji ste podesili u Opštim podešavanjima


PODNOŽJE DOKUMENTA

Koristi: određujete kako će se štampati podnožja (prikaz teksta, prikaz slike ili razdaljinu od gornjeg ruba,, koji ste odredili u Osnovnim podešavanjima štampe).

Upotrebi: određujete kako će se štampati zaglavnje na prvoj, sledećim stranicama i poslednjoj stranici.

 

TERMINOLOGIJA I PREVOD

OSTALA PODEŠAVANJA


U ovom tekstu