Priprema XML datoteke za uvoz naloga za knjiženje izdatih računa

Datoteke za uvoz naloga za knjiženje izdatih računa i dnevnog izveštaja u Minimaxu preko datoteke XML je potrebno pripremiti po ovoj šemi:


https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd

 

Datoteke u Minimax uvozimo u Podešavanje > Uvoz iz XML

Sledeći navedeni podaci o dužini polja su informativnog karaktera, za ažurne podatke je potrebno proveriti šemu za uvoz.

U slučaju nejasnoće obratite se korisničkoj podršci preko zahteva za pomoć.

 

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

Početek segmenta stranke

○○

<Stranka>

Početak podataka određene stranke.

Prenose se samo podaci novih stranaka.

Ako stranka sa tom šifrom već postoji, Minimax će je ignorisati.

○○○

<Sifra>

Obavezan unos

Šifra stranke

 

Dužina: do 10 znakova

○○○

<Naziv>

Obavezan unos

Naziv stranke

 

Dužina: do 100 znakova

○○○

<Naslov>

Obavezan unos

Adresa stranke

 

Dužina: do 50 znakova

○○○

<KraticaDrzave>

Obavezna dvocifrena šifra države stranke.

Po šifrantu iz Minimaxa.

○○○

<PostnaStevilka>

Obavezan unos

Unos: niz brojeva

Dužina: do 30 znakova

○○○

<NazivPoste>

Obavezan unos

Unos: niz znakova

Dužina: do 250 znakova

○○○

<DavcniZavezanec>

"D" - odaberemo samo ako je stranka obveznik PDV, u suprotnom ovog podatka nema.

○○○

<IdentifikacijskaStevilka>

Ako je stranka obveznik PDV, onda je podatak o PIB-u obavezan podatak.

Dužina: do 14 znakova

○○

</Stranka>

Kraj podataka određene stranke. 

○○○

Podaci poslednje stranke itd.

</Stranke>

Kraj segmenta stranke

<Temeljnice>

Početak segmenta naloga za knjiženje.

○○

<Temeljnica>

Početek podataka određenog naloga za knjiženje.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Početek podataka glave naloga za knjiženje.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Unesite »IR«

IR         Izdat račun

 

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum izdavanja na računu.

Vnos: YYYY-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Opis koji definiše izdatu fakturu. 

Predlažemo, da podatak popunite brojem fakture.

Dužina: do 250 znakova

Primer:  IR2016-487

○○○

</GlavaTemeljnice>

Kraj podataka glave naloga za knjiženje.

○○○

<DDV>

Početak segmenta PDV.

Ovaj deo popunjavaju samo obveznici PDV.

○○○○

<DDVVrstica>

Početak podataka određenog PDV.

Jedan račun ima jedan PDV red.

○○○○○

<DDVGlava>

Jedan segment PDV red mora imeti jedan segment PDV zaglavlja.

○○○○○○

<DatumDDV>

Datum računa.

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<KnjigaDDV>

Unesite »IR«

IR         knjiga izdatih računa.

○○○○○○

<DatumKnjizenjaDDV>

Datum na računu.

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke, koja je u gornjem delu kod podataka uvoza stranke.

○○○○○○

<Listina>

Broj računa.

Dužina: do 30 znakova

○○○○○○

<DatumListine>

Datum računa.

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

</DDVGlava>

Kraj segmenta PDVZaglavlje.

○○○○○

<DDVStopnje>

Početek segmenta postotka PDV.

○○○○○○

<DDVStopnja>

Početek segmenta podataka određenog postotka PDV.

Tih segmenta je toliko, koliko ima različnih postotaka PDV ima račun.

○○○○○○○

<SifraStopnjeDDV>

Unesite jednu od sledećih oznaka za posto PDV:

  • S          opšta stopa
  • Z          snižena stopa
  • O          oslobođeno
  • N          neoporezivo

○○○○○○○

<Osnova>

Osnova za PDV od robe.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○○○

<DDV>

Obračunan PDV od robe.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○○○

<StoritevOsnova>

Osnova za PDV od usluga

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○○○

<StoritevDDV>

Obračunat PDV od usluga

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○○

</DDVStopnja>

Završetak podatka određene stope PDV.

 

Podaci naredne stope itd.

○○○○○

</DDVStopnje>

Kraj segmenta stope PDV

○○○○

</DDVVrstica>

Kraj podatka određenog PDV.

○○○

</DDV>

Kraj segmenta PDV.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Početak segmenta knjiženja

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podatka knjiženja PDV.

Ta knjiženja (jedna ili dve) se formiralo samo, ako postoji PDV po opštoj ili posebnoj stopi

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis redova naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

"4700" za PDV po opštoj stopi

"4710" za PDV po posebnoj stopi

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos PDV.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos PDV.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja PDV.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podatka knjiženja potraživanja.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto "2040"

Dužina: do 10 znakova

○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke, koja se nalazi u gornjem delu podataka pri uvoza stranke.

○○○○○

<DatumZapadlosti>

Datum valute iz računa.

○○○○○

<DatumOpravljanja>

Datum pravljenja računa.

○○○○○

<VezaZaPlacilo>

Referenca za plaćanje iz računa.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Početak potraživanja.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos potraživanja.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni deo

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podatka potraživanja.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja prihoda od robe

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto "6040".

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos prihoda od robe

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos prihoda od robe

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja prihoda od robe.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podatka knjiženja prihoda od usluga.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum naloga za knjiženje

Unos: YYYY-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Opis reda naloga za knjiženje

Dužina: do 250 znakova

○○○○○

<SifraKonta>

Unesite konto "6040".

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos prihoda od usluga

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos prihoda od usluga

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja prihoda od usluga.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Kraj segmenta knjiženja

○○

</Temeljnica>

Kraj podatka fiksne naloga za knjiženje

 

Nalog za knjiženje sledećeg računa

</Temeljnice>

Kraj segmenta naloga za knjiženje

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

Primer datoteke XML za uvoz naloga za knjiženje izdatih računa i dnevnog izveštaja

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

    <Stranke>

        <Stranka>

            <Sifra>123</Sifra>

            <Naziv>Podjetje d.o.o.</Naziv>

            <Naslov>Ulica 23</Naslov>

            <PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>

            <NazivPoste>Ljubljana</NazivPoste>

            <DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>

            <IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>

        </Stranka>

        <Stranka>

            <Sifra>Banka1</Sifra>

            <Naziv>Prva banka d.d.</Naziv>

            <Naslov>Ulica 3</Naslov>

            <PostnaStevilka>12345</PostnaStevilka>

            <NazivPoste>Posta 1</NazivPoste>

            <DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>

            <IdentifikacijskaStevilka>SI12345678</IdentifikacijskaStevilka>

        </Stranka>

    </Stranke>

    <Temeljnice>

        <Temeljnica>

            <GlavaTemeljnice>

                <SifraVrsteTemeljnice>IR</SifraVrsteTemeljnice>

                <DatumTemeljnice>2013-02-02</DatumTemeljnice>

                <OpisGlaveTemeljnice>IR:2013-12</OpisGlaveTemeljnice>

            </GlavaTemeljnice>

            <DDV>

                <DDVVrstica>

                    <DDVGlava>

                        <DatumDDV>2013-02-02</DatumDDV>

                        <KnjigaDDV>IR</KnjigaDDV>

                        <DatumKnjizenjaDDV>2013-02-02</DatumKnjizenjaDDV>

                        <SifraStranke>123</SifraStranke>

                        <Listina>IR:2013-12</Listina>

                        <DatumListine>2011-02-01</DatumListine>

                    </DDVGlava>

                    <DDVStopnje>

                        <DDVStopnja>

                            <SifraStopnjeDDV>S</SifraStopnjeDDV>

                            <Osnova>100.00</Osnova>

                            <DDV>20.00</DDV>

                            <StoritevOsnova>10.00</StoritevOsnova>

                            <StoritevDDV>2.00</StoritevDDV>

                        </DDVStopnja>

                    </DDVStopnje>

                </DDVVrstica>

            </DDV>

            <VrsticeTemeljnice>

                <VrsticaTemeljnice>

                    <DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>

                    <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>

                    <SifraKonta>1200</SifraKonta>

                    <SifraStranke>123</SifraStranke>

                    <DatumZapadlosti>2013-04-06</DatumZapadlosti>

                    <DatumOpravljanja>2013-02-16</DatumOpravljanja>

                    <VezaZaPlacilo>2013-12</VezaZaPlacilo>

                    <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

                    <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>132.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

                </VrsticaTemeljnice>

                <VrsticaTemeljnice>

                    <DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>

                    <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>

                    <SifraKonta>7620</SifraKonta>

                    <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

                    <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>100.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

                </VrsticaTemeljnice>

                <VrsticaTemeljnice>

                    <DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>

                    <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2013-12</OpisVrsticeTemeljnice>

                    <SifraKonta>7601</SifraKonta>

                    <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

                    <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>10.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

                </VrsticaTemeljnice>

                <VrsticaTemeljnice>

                    <DatumKnjizbe>2013-02-02</DatumKnjizbe>

                    <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2011-12</OpisVrsticeTemeljnice>

                    <SifraKonta>26000</SifraKonta>

                    <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

                    <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>22.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

                </VrsticaTemeljnice>

            </VrsticeTemeljnice>

        </Temeljnica>

    </Temeljnice>

</miniMAXUvozKnjigovodstvo>

 

U ovom tekstu