Integracija sa kadrovskom.rs



Želimo da Vam predstavimo jedinstveno rešenje za kadrovsku administraciju. Radi se o web platformi koja predstavlja spoj pravnika i IT stručnjaka koji su napravili jedinstveni alat za automatsku izradu i skladištenje kadrovskih dokumenata.








U cilju olakšanja i ubrzanja rada naših zajedničkih korisnika, Minimax i Kadrovska.rs su omogućili prenos podataka između ova dva programa. Vrlo jednostavno se kompatibilni podaci mogu migrirati iz jednog u drugi program.

Za uvoz podataka u šifarnik radnika u program Minimax, potrebno je iz Kadrovske.rs izvesti excel tabelu spremnu za uvoz u Minimax.

Za uvoz podataka o radnicima u program Kadrovska.rs, potrebno je iz Minimax-a izvesti excel tabelu spremnu za uvoz u Kadrovska.rs.


Za više informacija pozovite nas na brojeve telefona 021/6310064 ili 021/2101054.


U ovom tekstu