Poreska amortizacija na dnevnom nivou

Promenjen je obračun poreske amortizacije u programu. Obračun poreske amortizacije za sredstva nabavljena od 01.01.2019-e, sada program radi na dnevnom nivou ( po danima). 

Dokument uporednog pregleda poreske i računovodstvene amortizacije, koja se priznaje u poreske svrhe , kao i zvanični POA obrazac su u fazi izrade. Puštanjem sledeće verzije biće impementirani u program.

U ovom tekstu