Poreska amortizacija na dnevnom nivou

Promenjen je obračun poreske amortizacije u programu. Obračun poreske amortizacije za sredstva nabavljena od 01.01.2019-e, sada program radi na dnevnom nivou ( po danima). 


U ovom tekstu