Razdeli uplatu na više naloga za prenos

U programu Minimax postoji opcija da se jedan nalog za prenos, razdeli na više naloga tako što program automatski računa ostatak za uplatu u odnosu na iznos koji smo prvi definisali. 

Ova opcija može da se koristi za sve platne naloge. I imamo dva načina da se razdeli nalog za prenos. 

1. Putanjom: Bakna > Platni nalozi  dolazite do platnih naloga  koji su prethodno kreirani. 

Desnim klikom na konkretan platni nalog, možete da RAZDELITE UPLATU, KOPIRATE ILI OBRIŠETE. 


2.  Na samom nalogu iskoristite opciju RAZDELI UPLATU 

Razdelite uplatu na dva. Formiraće se dva naloga na osnovu ove opcije.


 Kada budete štampali ili radili izvoz naloga za plaćanje možete u delu *plati sa računa* označati račun sa kog se ispćuje koji ste uneli u prvom koraku


U ovom tekstu