Dualno obrazovanje

Po  ZPDG-u primenjuje se  zakon kojim se uređuje dualno obazovanje. Ovim zakonom učenici obavljaju učenje kroz rad.

Potrebno je da se obračunava:

  1. PIO 4%
  2. Doprinosi za zdravstveno 2%

Ova vrsta isplate je izuzeta od oporezivanja (ne plaća se porez na dohodak građana).

Osnovica doprinosa je  ugovorena naknada ako se ostvaruje i ako je viša od najniže mesečne osnovice doprinosa ako nije viša  onda je najniža osnovica doprinosa.

Ukoliko je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana, obračun doprinosa se vrši na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa.

1. Podešavanja radnika u šifarniku

Unosimo vrstu zaposlenja Dualno obrazovanje-učenik, nemamo datum zaposlenja, ni iznos zarade

2. Obračun zarade

Primeri obračuna:

1. Bruto je niži od srazmerne najniže osnovice

Pun fornd sati 176

Najniža osnovica doprinosa 35.025

Učenik je radio 24h u ovom mesecu, srazmerna najniža osnovica doprinosa je 24/176 *35.025=4.776,14

2. Bruto je viši od srazmerne najviše osnovice

PPP PD obrazac:

  • Šifra prihoda 1 05 620 00 0
  • Popunjavaju se polja 3.7  3.8  i   3.8.a;  3.12; 3.13 ;3.14

Napomena:

Ukoliko je potrebno radniku obračunati trošak za dolazak i odlazak sa posla potrebno je u podešavanju učenika uneti vrednost prevoza na posao, a u samom obračunu zarade ručno dodati vrste isplate

U ovom tekstu