Unos nove štampe (IR, BB) na drugim jezicima

Ukoliko preko menija Podešavanja organizacije> Podešavanja štampe napravimo Nov štampa unutar njega možemo da izaberemo novu Vrstu štampe i odgovarajući strani jezik.
Minimax za sada omogućava korisnički interfejs u:

  • srpskom,
  • engleskom,
  • italijanskom,
  • slovenačkom,
  • hrvatskom jeziku

 

Ovaj primer je uopšten.

A možemo tako da biramo Izdati račun, Predračun, Statistički izveštaj (odnosi se na bruto bilans) i sve druge vrste izveštaja.

Napomena: kada odaberemo Statistički izveštaj tj. bruto bilans, u Ostalim podešavanjima nudi se štampa konta na engleskom jeziku.
Prethodno je neophodno uneti kontni okvir na engleskom jeziku. Ukoliko ga ne unesemo, podatak o nazivu konta će ostati prazan.

 

 

Izborom jezika u polju JEZIK, program automatski prevede sve delove računa na izabrani jezik.

Ovakvu štampu izdatog računa možemo da koristimo za određene kupce, samo kad unosimo račun idemo na tab PREGLED i u polju ŠTAMPA izaberemo štampu kreiranu na engleskom (ili drugom jeziku). Program zapamti odabir pa naredni put kada odaberemo tog kupca odmah daje za štampu prethodno izabran način.

U ovom tekstu