Primer nova štampa IR

Kroz Podešavanje organizacije>Dokumenta>Podešavanje štampe dolazimo do podešavanja vezanih za štampu dokumenta:

Kako bi napravili Novu štampu Izdatih računa potrebno je kliknuti na <Nov>:

U podešavanju je potrebno kao vrstu štampe izabrati : Izdat račun a u Naziv za izbor : uneti naziv po kom ćemo razlikovati ovu vrstu štampe izdatih računa:

U delu <Zaglavlje dokumenta> možemo uređivati da li da nam se u zaglavlju prikazuje samo tekst, slika, tekst i slika ili da imamo predštampano zaglavlje:

Za naš primer izabraćemo opciju <Slika i tekst>. U gornjem desnom uglu na "točkić" podešavamo sliku. Imamo opciju da je uvezemo u zaglavlje ili uredimo već postojeću sliku. Možemo i da uredimo tekst zaglavlja za ovu vrstu štampe.

Za ovu vrstu štampe možemo da uređujemo i ostale opcije :

 (detaljnije o ovim opcijama možete pogldati na linku Podešavanje štampe dokumenata )  


Nakon sačuvanih  izmena prilikom izdavanja računa, kada želimo koristiti ovu štampu, potrebno je u delu <Pregled> na izdatom računu izabrati štampu koju smo prethodno napravili:

Nakon ovog možemo da izdamo i  štampamo račun:


U ovom tekstu