Izdati računi za građevinsku uslugu (po članu 10. Zakona o PDV)

Uputstvo se odnosi na račune koje izdaje poreski obveznik, za građevinsku uslugu, drugom pravnom licu koje je u sistemu PDV-a a po osnovu člana 10. Zakona o PDV je oslobođeno obračuna PDV-a, odnosno poreski obveznik je primalac usluge.

Unesemo zaglavlje izdatog računa kao i za sve druge izdate račune.

Izaberemo artikal, koji na podešavanju ima Opštu/sniženu stopu PDV-a. 
Ovakvo podešavanje artikla je obavezno, jer promet je oslobođen po čl.10 a ne artikal.


Na osnovu odabranog polja kod Pregled obračuna PDVa -  PDV neće biti obračunat, iako na podešavanju artikla postoji, jer polje ne podžava obračun PDVa.

 

Upisivanje u poreske evidencije

Izdavanjem računa će se napraviti nalog za knjiženje sa zapisom u poreske evidencije:

  • U POPDV obrascu u polje koje odaberete.
  • Obrazac PPPDV: polje 003

 

U ovom tekstu