Mogućnost dodavanja priloga na izvodu banke, kompenzaciji, osnovnom sredstvu i obračunu zarade

Omogućeno je dodavanje priloga na sledećim dokumentima:

  • Izvodu banke > Kada sačuvamo/potvrdimo izvod banje dobijamo opciju za dodavanje dokumenta:                                                                                                                                                                                Napomena: Kada uvozimo izvod banke direktno u modulu izvoda banke xml, rol, txt izvoda banke će biti prilog u izvodu ili svi prilozi iz pošanskog sandučeta koji predstavljaju izvod banke


  • Kompenzacija > kada sačuvamo/izdamo kompenzaciju možemo dodati prilog opcijom <Dodaj dokument>:

  • Osnovno sredstvo > nakon unosa osnovnog sredstva možemo dodati prilog opcijom <Dodaj dokument> :

  • Obračun zarade > na obračun zarade u nacrtu ili potvrđen možemo dodati prilog opcijom <Dodaj dokument> :


Prilikom arhiviranja poslovnih godina u Minimax-u, ova dokumenta, dodata kao prilozi, ulaze u arhivu.


U ovom tekstu