Prikaz po različitim mernim jedinicama na štampi otpremnice

Na podešavanju štampe otpremnice u delu <Ostala podešavanja> omogućen je izbor štampe sa prikazom <Ukupne količine>.  Ovo se odnosi na prikaz po različitim mernim jedinicama.

 Odabirom ove opcije dobijamo štampu otpremnice kao na slici:

U ovom tekstu