Promena cene ( nivelacija) u količinskom skladištu - maloprodaja


* Kada se kreira kalkulacija u maloprodajnom skladištu i po toj kalkulaciji definišemo prodajnu cenu, program nju pamti. Ukoliko sa sledećom kalkulacijom imamo drugačiju prodajnu cenu, program će kreirati nivelaciju.
U okviru novog modula zaliha maloprodaje je omogućena nivelacija cene za određenu količinu prodatog artikala, tj. promena cene na osnovu izdavanja.
U svim slučajevima program će automatski sam krerati promenu cene!!!

1. Promena cene na osnovu kalkulacija:

2. Promena cene na osnovu izdavanja:

3. Ručni unos promene cene:

Koraci su: Poslovanje > Zalihe > Nov > Promena cene

-Unosimo datum, skladište, artikal i novu prodajnu cenu.

Sa ovim prometom se menja prodajna cena za SVU količinu artikla koju imamo na stanju

U ovom tekstu