ŠEMA PR: podešavanje rashoda i polja POPDV u samom računu kako utiče na obračun PDV

U primljenim računima lako je sa računima koji imaju PDV pa samo štikliranjem da se PDV odbija ili ne određujemo hoće li se PDV prikazati u PPPDV ili ne.

Ali kad je stopa neoporezivo ili oslobođeno- tu program nudi više kombinacija sa posledicom da se prikazuje ili ne u POPDV i prikazuje ili ne u PPPDV.

Proverite na šemi kako biste hteli da se prikaže u obrascima pa vidite koje podešavanje rashoda i koji odabir polja je potreban.

 

 

NAPOMENA:

Polje 8a2 po potrebi treba popuniti samo za iznos osnovice bez PDV-a, da se prikazuje u POPDV ta osnovica (naravno bez PDV). 

U ovom slučaju, rashod mora biti oporezovan opštom ili posebnom stopom. 

U tom slučaju:

- biramo rashod sa stopom 10 ili 20% (koja nam treba)

- označimo 8a2 polje POPDV

- osnovicu upišemo ručno ceo iznos

- PDV koji program na upisanu osnovicu izračuna obrišemo, upišemo nulu

- sačuvamo red i dovršimo unos računa


U ovom tekstu