Na drugom koraku plate sortiranje prema imenu ili prezimenu radnika

Na drugom koraku plate sada su razdvojene kolone za ime i prezime radnika.


Klikom na naziv kolone ime radnik ili prezime radnika možemo sortirati prikazan redosled radnika.

Sistemski je sortiranje podešeno po imenu, a ukoliko se promeni, program će na sledećem obračunu predložiti sortiranje s prethodnog.

U ovom tekstu